รับทำบัญชี รามคำแหง , รับทำบัญชี ศรีนครินทร์ , รับทำบัญชี อ่อนนุช , จดทะเบียนบริษัท รามคำแหง , จดทะเบียนบริษัท ศรีนครินทร์ , จดทะเบียนบริษัท อ่อนนุช

บริการ

บริการงานด้านทำบัญชี ภาษีอากร

รับทำบัญชี รามคำแหง	, รับทำบัญชี ศรีนครินทร์ , รับทำบัญชี อ่อนนุช

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชี (รายเดือน)
ด้านการบันทึกบัญชี

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำเดือน

ด้านการยื่นแบบภาษีประจำปี

ด้านประกันสังคม

บริการรับทำบัญชี (รายปี)

เรารับทำบัญชีรายปีเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีความรู้เพียงพอในการยื่นภาษีและประกันสังคมเองในแต่ละเดือน และจ้างสำนักงานบัญชีบันทึกบัญชีและปิดงบการเงินทีเดียวตอนสิ้นปี ทางสำนักงานบัญชีของเราก็มี การให้บริการในส่วนนี้ โดยเราจะทำการตรวจสอบแบบการยื่นภาษีของลูกค้าใหม่ทุกเดือนถ้าพบว่ามีการยื่น ปิดก็จะทำใบปรับปรุงไปให้กับลูกค้าเพื่อไปยื่นภาษีเพิ่มเติมกับทางกรมสรรพากร บริการรับทำบัญชีรายปี จะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่ารับทำบัญชีรายเดือน เนื่องจากลูกค้าแบ่งเบาภาระการยื่นภาษีในแต่ละเดือนให้กับ สำนักงานบัญชี

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชี (รายปี)

รับทำบัญชี รามคำแหง	, รับทำบัญชี ศรีนครินทร์ , รับทำบัญชี อ่อนนุช


บริการงานด้านตรวจสอบบัญชี

Vnn Business Solutions เป็นสำนักงานรับตรวจสอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานตรวจสอบ บัญชีไว้อย่างถูกต้องกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีการวางหลักประกันเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในการให้บริการ ตรวจสอบบัญชี

ขอบเขตงานรับตรวจสอบบัญชี

ทำไมถึงเลือกใช้บริการรับตรวจสอบบัญชีกับทางเรา

บริการงานด้านจดทะเบียนธุรกิจ

เรามีที่ปรึกษาทีมกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการจดทะเบียน จัดตั้งและดำเนินธุรกิจ ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้

 1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด,ห้างหุ้นส่วนจำกัด,ทะเบียนการค้า รวมถึง จดทะเบียนการค้าออนไลน์ กรณีประกอบธุรกิจร้านค้าออนไลน์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
 2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ แจ้งย้ายสำนักงาน จดเพิ่มหรือลดสาขา เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการหรือกรรมการ เข้า-ออก เพิ่มวัตถุประสงค์ เพิ่มทุน ลดทุน
 3. จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 4. ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทนนายจ้างและลูกจ้าง
 5. บริการยื่นขอใบอนุญาตการประกอบกิจการในเขตปลอดภาษีหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ BOI
 6. ปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ

บริการจดทะเบียนบริษัทที่ท่านจะได้รับในราคาเริ่มต้น 7,500 บาท มีดังนี้

บริการงานด้านเงินเดือนและประกันสังคม

 1. จัดทำทะเบียนเงินเดือน
 2. ดำเนินการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
 3. จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน(สปส.1-01)
 4. จัดทำและยื่นเอกสารแจ้งการเปลี่ยนแปลงพนักงานเข้า-ออก
 5. จัดทำและยื่นแบบประเมินกองทุนเงินทดแทนประจำปี(กท.20)สรุปเงินค่าจ้างประจำปีตามกำหนด
 6. จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
 7. ให้คำปรึกษาด้านประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ